Intellectual Properties For sale!

Annoying Warts without corrosion: Patented Wart Solution

Annoying Warts. Patented Wart Solution

Key Benefits

 • High therapeutic benefit with clinically proven mildness  
 • No difference in efficacy compared to market leader 
 • Avoids corrosive acids, such as formic acid, TCA, MCA and painful freezing techniques
 • Can be used by children
 • Simple non-touch application

Read about the patent.

Fungy Nails without antifungal resistance: Patented Nail Treatment

Fungy Nails. Patented Nail Treatment.

Key Benefits

 • Clinical superiority (interim analysis) to market leader
 • No risks for antifungal resistance
 • No irritation
 • Simple non-touch application
 • Fresh minty odour
 • Protected by patents in the EU, (USA), Japan, China

Say Goodbye to Virus and Bacteria without irritation

Isopropyl alcohol gel with unique properties.

Key Benefits

 • Makes skin more resistance against attacks from soaps.
 • IPA ahead of ethanol
 • Fulfills the Biocidal criteria EN PT1
 • Moisturizing
 • Cosmetically appealing
 • Patent application to be submitted.

REN, MJUK OCH VACKER.

Kemi och Funktion hos kosmetika.

Den nya upplagan av Ren, Mjuk och Vacker - Kemi och Funktion hos Kosmetika är en faktaspäckad bok som förklarar hur olika ingredienser samspelar med varandra och vad som händer när man använder kosmetika.
Vad får man säga i marknadsföringen och hur testas produkterna? Är de farliga att använda, eller farliga för miljön? Vad säger lagstiftningen och vad betyder olika märkningar?

Boken används bäst som uppslagsbok när man vill förkovra sig inom olika delar av området. Den riktar sig framför allt till professionella som exempelvis kemister som handgripligen utvecklar produkter, marknadsförare, säljare och hudvårdsterapeuter som behöver ha en djupare kunskap inom området.
En digital version av boken kostar 150 SEK (inkl moms). Beställ enkelt!

aBOUT eVIDERM OY aB.

Eviderm Oy AB at www.eviderm.fi
This webpage www.eviderm.fi refers to a Finish company named Eviderm Oy AB, situated in Åbo, Finland.
The company is owned by Eviderm Institute AB and is an outlet for topical products protected by patents or otherwise being uniquely formulated in order to make skin healthy. Eviderm Oy AB is Responsible Person for Cosmetics and Manufacturer of Medical Devices.

The list of publications by Dr Marie Lodén is found above.

Eviderm Oy AB är ett  finskt företag som ska bedriva partihandel och försäljning av produkter för utvärtes användning. Produkterna skyddas av exempelvis patent eller ger andra sätt unika möjligheter att vara problemlösande och bevara hudens hälsa. Eviderm Oy AB är tillverkare av medicintekniska produkter och är Ansvarig Person för kosmetika.

Contact us at info@eviderm.fi or marie.loden@eviderm.se
Present Address: C/o Oy Auditmark Kaskisgatan 6 AA 3, 20700 Åbo, Finland.